Rekrutacja – wyniki

Informujemy, że wyniki rekrutacji zostaną podane w maksymalnym terminie do 31.05.2021 r.
Sposób powiadomienia o wynikach rekrutacji będzie zgodny z preferencjami Kandydatów do projektu zaznaczonymi w formularzu zgłoszeniowym do projektu.

Rekrutacja – sposób składania dokumentów

Uwaga!
w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania żłobka ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) uprzejmie informujemy, iż w terminie od 27.03.2021 r. do 11.04.2021 r. dokumenty rekrutacyjne do projektu można zostawiać w skrzynce pocztowej umieszczonej na bramie wjazdowej do żłobka.

Rekrutacja 2021 – start 23.03.2021 r.

Informujemy, iż od dnia 23.03.2021 r. do 30.04.2021 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „Utworzenie dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w prywatnym żłobku GUCIO” NR: RPSW.08.01.01-26-0047/19.

Liczba dostępnych miejsc w żłobku wynosi: 13

Projekt skierowany jest do osób, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Starachowice (województwo świętokrzyskie)
i nie korzystają  z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć
w terminie od 23.03.2021 r. do 30.04.2021 r. do Beneficjenta projektu GUCIO ANNA KASPERSKA, ul. Józefa Radoszewskiego 29, 27-200 Starachowice w godzinach 7.00 – 17.00
lub za pośrednictwem poczty/kuriera (decyduje data wpływu dokumentów) na adres GUCIO ANNA KASPERSKA, ul. Józefa Radoszewskiego 29, 27-200 Starachowice
w godzinach 7.00 – 17.00.

Wyniki rekrutacji zostaną podane w terminie do 14.05.2021 r.

Dokumenty do pobrania w zakładce rekrutacja.

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu

UWAGA: WYDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU
Informujemy, że termin rekrutacji do projektu „Utworzenie dodatkowych miejsc opieki dla
dzieci do lat 3 w prywatnym żłobku GUCIO” NR: RPSW.08.01.01-26-0047/19 zostaje
wydłużony. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć osobiście w
terminie od 06.07.2020 r. do 17.07.2020 r. do Beneficjenta projektu GUCIO ANNA
KASPERSKA, ul. Józefa Radoszewskiego 29, 27-200 Starachowice w godzinach 7.00 –
16.00
lub
za pośrednictwem poczty/kuriera (decyduje data wpływu dokumentów) na adres GUCIO
ANNA KASPERSKA, ul. Józefa Radoszewskiego 29, 27-200 Starachowice
w godzinach 7.00 – 16.00

Projekt skierowany jest do osób, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Starachowice (województwo świętokrzyskie) i nie
korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w tym:
a) do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze
względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób które przerwały karierę
zawodową ze względu na urodzenie dziecka, osób przebywających na urlopie
wychowawczym w rozumieniu ustawy z 26.06.1974 – Kodeks pracy
b) do osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu dostępne są w REGULAMINIE
PROJEKTU „Utworzenie dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w prywatnym
żłobku GUCIO” NR: RPSW.08.01.01-26-0047/19.