Rekrutacja – wyniki

Informujemy, że wyniki rekrutacji zostaną podane w maksymalnym terminie do 31.05.2021 r.
Sposób powiadomienia o wynikach rekrutacji będzie zgodny z preferencjami Kandydatów do projektu zaznaczonymi w formularzu zgłoszeniowym do projektu.