Zmiana regulaminu – aktualizacja od dnia 23.08.2021 r.

Informujemy, że z dniem 23.08.2021 zmianie uległ regulamin projektu. Z mowym regulaminem mogą się Państwo zapoznać w zakładce “Regulamin”