Rekrutacja – sposób składania dokumentów

Uwaga!
w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania żłobka ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) uprzejmie informujemy, iż w terminie od 27.03.2021 r. do 11.04.2021 r. dokumenty rekrutacyjne do projektu można zostawiać w skrzynce pocztowej umieszczonej na bramie wjazdowej do żłobka.