Rekrutacja

Rekrutacja 2021

Sposób składania dokumentów w terminie od 27.03.2021 r. do 11.04.2021 r.:

Uwaga!
w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania żłobka ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) uprzejmie informujemy, iż w terminie od 27.03.2021 r. do 11.04.2021 r. dokumenty rekrutacyjne do projektu można zostawiać w skrzynce pocztowej umieszczonej na bramie wjazdowej do żłobka.

Informujemy, iż od dnia 23.03.2021 r. do 30.04.2021 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „Utworzenie dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w prywatnym żłobku GUCIO” NR: RPSW.08.01.01-26-0047/19.

Liczba dostępnych miejsc w żłobku wynosi: 13

Projekt skierowany jest do osób, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Starachowice (województwo świętokrzyskie)
i nie korzystają  z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć
w terminie od 23.03.2021 r. do 30.04.2021 r. do Beneficjenta projektu GUCIO ANNA KASPERSKA, ul. Józefa Radoszewskiego 29, 27-200 Starachowice w godzinach 7.00 – 17.00
lub za pośrednictwem poczty/kuriera (decyduje data wpływu dokumentów) na adres GUCIO ANNA KASPERSKA, ul. Józefa Radoszewskiego 29, 27-200 Starachowice
w godzinach 7.00 – 17.00.

Wyniki rekrutacji zostaną podane w terminie do 14.05.2021 r.

Kandydaci do projektu zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji zgodnie
z regulaminem projektu.

Do pobrania:

1.      Regulamin projektu (aktualizacja z dnia 23.03.2021 r.)

2.      Formularz zgłoszeniowy Kandydata do projektu (Rodzica)

3.      Druk samotny rodzic

4.      Druk rodzina wielodzietna

5.      Wzór druku US-7 – przykład

6.      Wzór zaświadczenia ZUS