Rekrutacja

AKTUALIZACJA 06.07.2020 r.

UWAGA: WYDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU
Informujemy, że termin rekrutacji do projektu „Utworzenie dodatkowych miejsc opieki dla
dzieci do lat 3 w prywatnym żłobku GUCIO” NR: RPSW.08.01.01-26-0047/19 zostaje
wydłużony. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć osobiście w
terminie od 06.07.2020 r. do 17.07.2020 r. do Beneficjenta projektu GUCIO ANNA
KASPERSKA, ul. Józefa Radoszewskiego 29, 27-200 Starachowice w godzinach 7.00 –
16.00
lub
za pośrednictwem poczty/kuriera (decyduje data wpływu dokumentów) na adres GUCIO
ANNA KASPERSKA, ul. Józefa Radoszewskiego 29, 27-200 Starachowice
w godzinach 7.00 – 16.00


Projekt skierowany jest do osób, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Starachowice (województwo świętokrzyskie) i nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w tym:

a) do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka, osób przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z 26.06.1974 – Kodeks pracy

b) do osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu dostępne są w REGULAMINIE PROJEKTU „Utworzenie dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w prywatnym żłobku GUCIO” NR: RPSW.08.01.01-26-0047/19.

Informujemy, iż od dnia 09.06.2020 r. do 30.06.2020 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „Utworzenie dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w prywatnym żłobku GUCIO” NR: RPSW.08.01.01-26-0047/19

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć osobiście
w terminie od 09.06.2020 r. do 30.06.2020 r. do Beneficjenta projektu GUCIO ANNA KASPERSKA, ul. Józefa Radoszewskiego 29, 27-200 Starachowice w godzinach 7.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera (decyduje data wpływu dokumentów) na adres: GUCIO ANNA KASPERSKA, ul. Józefa Radoszewskiego 29, 27-200 Starachowice
w godzinach 7.00 – 16.00